Online přihláška

Údaje o dítěti

Jak bude Vaše dítě naši školku navštěvovat – zaškrtněte:

Údaje o zákonných zástupcích

Matka

Otec


Odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že jste přečetl/a zásady ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte.Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: Dětská skupina Lentils 1
Sídlící na adrese: K.Hampla 1115, Poděbrady

Název projektu: Dětská skupina Lentils 2
Sídlící na adrese: Křečkov 132, 290 01 Poděbrady

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.
Vstoupit