online přihláška

Údaje o dítěti

Jak bude Vaše dítě naši školku navštěvovat – zaškrtněte:

Údaje o zákonných zástupcích

Matka

Otec