• UVOD GALERIE
 • FOTKY Z CENTRA
 • FOTKY Z CENTRA

  Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

  Název projektu: Dětská skupina Lentils 1
  Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008402

  Název projektu: Dětská skupina Lentils 2
  Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006647

  Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.
  Vstoupit